AquaRockBags® wykorzystywane są z wodą słodką i morską, a typowe zastosowania to brzegi rzek, nabrzeża i pylony mostów.

Są bardzo elastyczne, lepiej niż inne umocnienia integrują się z naturalnymi procesami, niosą z sobą korzyści ekologiczne, mogą być pokryte roślinami we względnie krótkim czasie i pomagają ograniczyć oddziaływanie prądu w obszarach podatnych na erozję. AquaRockBags® działają najlepiej pod wodą i można je łączyć z bardziej miękkimi rozwiązaniami bioinżynieryjnymi glebowymi powyżej poziomu wody.

Zastosowania

  • Umocnienia brzegów rzecznych
  • Zabezpieczenie przed wymywaniem wokół mostów i innych struktur
  • Tymczasowe rozwiązania robocze
  • Sztuczne rafy
  • Zabezpieczenie linii brzegowej

 Galeria