AquaRockBags®: Elastyczna ochrona, zapewniająca środowisko życia dla różnego rodzaju flory i fauny.

AquaRockBag® jest bardzo elastyczny, lepiej niż inne umocnienia integruje się z naturalnymi procesami, niesie z sobą korzyści ekologiczne, może być pokryte roślinami we względnie krótkim czasie i pomaga ograniczyć oddziaływanie prądu w obszarach podatnych na erozję.

Korzyści związane z wypełnieniem i montażem

  • Wypełnianie na brzegu powoduje, że proces montażu przebiega szybciej i bezpieczniej.
  • AquaRockBags® montuje się z użyciem dźwigu i szybkich haków.
  • Dzięki elastycznej naturze AquaRockBag®, worki adaptują się do powierzchni, co wyklucza/minimalizuje przygotowania.
  • Ucha do podnoszenia sprawiają, że wypełniony AquaRockBag® łatwo się przesuwa.

Szybkie wypełnianie i montaż na miejscu ze znacznymi oszczędnościami kosztów pracy

Korzyści ekologiczne

  • To optymalna alternatywa dla dużych umocnień skalnych lub betonowych. AquaRockBags®, dzięki dużym przestrzeniom pomiędzy kamieniami, mają charakter raczej absorpcyjny niż refleksyjny. Dzięki temu energia wody zostaje wchłonięta, naturalne procesy zachowane, a negatywne oddziaływania w dolnym biegu strumienia wokół umocnienia AquaRockBag® – zminimalizowane.
  • Rozmiar i selekcja kamieni w AquaRockBag® zostały dobrane w taki sposób, aby tworzyć równowagę pomiędzy strukturalną blokadą, niezbędną do zapewnienia wytrzymałego umocnienia i optymalnymi warunkami do rozwoju ekosystemu i zapewnienia zdywersyfikowanego biohabitatu. AquaRockBag® wspomaga przyrost osadu, ułatwiając wegetację i zapewniając środowisko życia dla owadów, mięczaków i innych bezkręgowców, które z kolei przyczyniają się do rozwoju populacji ryb i ptactwa wodnego.
  • Siatki stabilizowane promieniami UV są odporne na abrazję i nie poddają się korozji.
  • AquaRockBags® mogą być wykorzystywane w połączeniu z technikami bioinżynierii gleby, takimi jak rozwiązania hybrydowe do tworzenia ekologicznych ulepszeń w ramach projektowania umocnień.

Mocna ochrona z jednoczesnym zapewnieniem środowisk rozwoju

benefits parallax

W ramach projektu Yearls Weir River Derwent, nasz partner, spółka Salix River & Wetland Services Ltd. pobrała próbki bezkręgowców, które osiedliły się wewnątrz i wokół AquaRockBags® w fazie montażu. Przykłady z badań przeprowadzonych przez Swansea University obejmują: Phyllodoce maculate, Capitella capitata, Scoloplos armiger, Melita palmate, Carcinus meanus, Idotha pelagica.